Hạt nâng pH

Hạt nâng pH là một chất liệu lọc bằng đá cẩm thạch trắng nghiền nát và sàng lọc mà có thể được sử dụng không tốn kém để trung hòa nước PH có tính axit hoặc thấp đến một chất lỏng trung tính, ít ăn mòn.
Hạt nâng pH là một vật liệu tự nhiên, cung cấp phản ứng chậm hơn cho điều chỉnh PH được kiểm soát.
Hạt nâng pH

vật liệu lọc Hạt nâng pH

vật liệu Hạt nâng pH

Hạt nâng pH

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال