Hạt Zeolite

Hạt Zeolite không độc hại, không mùi, vật liệu hấp phụ tự nhiên không gây ô nhiễm môi trường 
Trạng thái dòng chảy tốt, chu trình lọc dài 
Diện tích bề mặt lớn, hấp thụ tốt
Hạt Zeolite điện tĩnh mạnh, làm cho nước thải đạt được tiêu chuẩn xả hoặc uống.
Hạt Zeolite khả năng chống axit tốt và khả năng chịu nhiệt. 
Hạt Zeolite rửa lại dễ dàng, tái tạo (sử dụng phương pháp rửa ngược nước muối và phương pháp phân tích nóng để làm mới vật liệu lọc zeolit) 
Hạt Zeolite được sử dụng làm thiết bị trao đổi ion, bộ tách hấp phụ, chất hút ẩm, chất xúc tác và vật liệu trộn xi măng.
Hạt Zeolite được sử dụng chủ yếu để hấp thụ đồng vị phóng xạ trong nước thải, để loại bỏ ion amoni, phốt pho, chì và crom VI trong nước thải, cũng có thể được sử dụng để làm mềm nước trong nồi hơi vừa và nhỏ, cũng như được sử dụng để loại bỏ kim loại nặng sắt trong nước. 
Hạt Zeolite

Hạt Zeolite xử lý nước

vật liệu lọc nước Hạt Zeolite

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال