Hạt lọc nổi

Hạt Lọc Nổi thường dùng trong khử sắt, mangan, chất lơ lửng hoặc làm giá thể vi sinh xử lý nước

Thông tin cơ bản:
- Tên sản phẩm: Hạt lọc nổi (hạt mút) LS.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Nhà sản xuất: Xuyên Việt.
- Thành phần hóa học cơ bản: Hạt polystyrene có hình cầu, màu trắng, nhẹ hơn nước.
- Quy cách đóng bao: đóng gói bằng bao tải lớn dạng 1m3 hoặc 1/2m3.
- Diện tích bề mặt tiếp xúc: 600 m2/m3 (hạt 3-5mm); 1.150 m2/m3 (hạt 2-3mm).

Phạm vi ứng dụng:
- Xử lý nước ngầm: khử sắt, mangan.
- Xử lý nước mặt: khử chất lơ lửng, phù sa.
- Xử lý nước thải: là giá thể sinh học.
Hạt lọc nổi

Hạt lọc nổi

Hạt lọc nổi

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال