Than hoạt tính Norit Hà Lan

Than hoạt tính Norit Hà Lan lọc nước sạch chế biến thực phẩm, sản xuất bia, nước ngọt có ga, hấp thụ màu trong chất lỏng, hấp thụ ion kim loại nặng độc hại
Than hoạt tính Norit Hà Lan

Than hoạt tính Norit Hà Lan

Than hoạt tính Norit Hà Lan

thông số Than hoạt tính Norit Hà Lan

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال