So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

Khăn lau phòng sạch loại tốt có in mã WIP-1009D, 1009DLE, 1009S, 1009SLE ở góc trên bên phải và số lượng 150 psc ở góc dưới bên phải của mỗi xấp. Xấp khăn được hút chân không gọn, sắp xếp đều đặn và cân đối

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

Quy cách: mỗi  xấp có 150 miếng, kích thước 9 x 9"

Màu sắc: trắng

Cách nhận dạng khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng tốt và loại thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

So sánh khăn lau phòng sạch CleanRoom chất lượng và thông thường

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال