Phớt lông cừu 3M 05703

Phớt lông cừu 3M 05703 tuyệt vời cho tất cả các loại sơn, cho các công trình chưa được xây dựng.
Phớt lông cừu 3M 05703 tạo một bề mặt mịn, nhất quán.
Phớt lông cừu 3M 05703  là một tấm đệm len hai mặt, phần trung tâm cứng cho sức cắt tuyệt vời. 
Phớt lông cừu 3M 05703 được sử dụng để tinh chỉnh P1200 và các vết trầy xước mịn hơn, cũng như các khuyết tật bề mặt sơn khác.
Phớt lông cừu 3M 05703 sử dụng cho các ứng dụng buff và buff cơ thể tự động, được sử dụng trên các loại sơn, vết bẩn và bề mặt hỗn hợp.
Phớt lông cừu 3M 05703

Phớt lông cừu 3M 05703

Phớt lông cừu 3M 05703

Phớt lông cừu 3M 05703

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال