Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch được làm bằng vật liệu vệ sinh thực phẩm, độ xốp và khả năng giữ chất ô nhiễm cao.

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch ứng dụng, sản xuất đồ uống, dung môi thơm, xử lý nước, chất bôi trơn. dầu ăn được, dược phẩm...

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Lõi lọc sợi core inox 5 micron 30 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال