Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch

Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch  là bộ phận lọc sâu chính xác. 

Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch sợi dệt duy nhất được quấn quanh trục theo một quy trình cụ thể, kiểm soát mật độ với độ chính xác của bộ lọc . 

Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch có đặc tính lọc tuyệt vời. Có thể loại bỏ chất rắn lơ lửng, các hạt, rỉ, trầm tích và các tạp chất khác.

Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch

Lõi lọc sợi Aqua 100 micron 30 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال