Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226 hay màng lọc Polyethersulfone (PES không chứa chất hoạt động bề mặt hoặc các chất làm ướt có thể làm thay đổi hương vị trong bia, rượu vang, chai nước và đồ uống khác 
Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226 cung cấp tính tương thích hóa học rộng.

Chi phí hiệu quả cho một loạt các chất lỏng.

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226 không có chất kết dính hoặc chất hoạt động bề mặt.

Giảm thời gian chết và cải thiện thông lượng.

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp PES 0.2 micron 20 inch oring 226

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال