Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE 100% Polypropylene không di chuyển sợi

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE kích thước tiêu chuẩn và chất liệu phù hợp với US FDA CFR mục 21.

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE tương thích với hầu hết các chế độ vệ sinh bao gồm hơi nước, nồi hấp, nước nóng và các chất hóa học.

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 20 inch DOE

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال