Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Dùng lọc định lượng, lọc cặn cho hóa chất trong phòng thí nghiệm

Giấy lọc PTN Newstar 202-110mm

Là loại giấy lọc định lượng , tốc độ lọc trung bình 35-70 giây, độ lọc 15-20 micron

Xuất xứ: TQ

Đường kính 110mm

Ứng dụng: lọc cặn hóa chất, lọc dùng dịch trong phòng thí nghiệm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 202-110mm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال