Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Loại giấy Newstar 201, độ lọc 20 - 25 micron, tốc độ nhanh < 35s

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, định tính, lọc sơ bộ hóa chất

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 201 - 110mm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال