Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc  Newstar 102 đường kính 240 mm dễ sử dụng: cắt sẵn bộ lọc giấy để sử dụng trực tiếp


Giấy lọc Newstar 102 đường kính 240 mm sức mạnh giấy lọc định tính vượt trội làm việc dưới áp lực cao hoặc chân không.

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال