Giấy lọc newstar 102 đường kính 180 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 180 mm

Giấy lọc Newstar 102 đường kính 180 mm được sử dụng cho cả việc thu được kết tủa hoặc chất rắn và loại bỏ chất không mong muốn khỏi dịch lọc đi qua bộ lọc, nhưng không quan tâm đến lượng chất còn lại trên bộ lọc. 

Giấy lọc newstar 102 đường kính 180 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 180 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 180 mm
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال