Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

Là loại hạt nhựa trao đổi và loại bỏ các ion âm trong nước như sunfat, carbonat, nitrat, nitrit, photphat...

Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl
  • Gốc  Anion Cl-
  • Kích thước hạt: 0.5-0.65 mm
  • Tỷ trọng : 650 g/l
  • Hạt dạng hình cầu, Màu vàng nhạt
  • Tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 1,3
  • Mật độ hạt : 1,08 g/ml
  • Nhiệt độ tối đa : 60-80⁰C
  • pH range :0-14
  • Tái Sinh :2-5% NaOH , 50⁰C.

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

02862702191, lienhe@dongchau.net

Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

Hạt nhựa trao đổi ion âm Anion Indion Ấn Độ FFIP gốc Cl

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال