Vải lọc NMO 75 micron

Vải lọc NMO 75 micron kích thước lỗ đồng nhất, độ chính xác lọc cao
Vải lọc NMO 75 micron mềm, mỏng, không có vật liệu thả ra môi trường lọc, tính chất hóa học và vật lý ổn định, sử dụng rộng rãi trong lọc cặn.
Vải lọc NMO 75 micron hấp thụ tia cực tím (250-320mm): ≯ 0.1
Không chất huỳnh quang, không dư lượng bay hơi.
Vải lọc NMO 75 micron

Vải lọc NMO 75 micron

Vải lọc NMO 75 micron

Vải lọc NMO 75 micron
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال