Than hoạt tính cọng tròn nhỏ

Than hoạt tính cọng tròn nhỏ có tính chất vật lý hấp phụ mạnh mẽ và có vai trò trong sự hấp thụ các hợp chất hữu cơ nhất định để đạt được việc loại bỏ các hiệu quả, việc sử dụng các nguyên tắc này.
Than hoạt tính cọng tròn nhỏ có thể nhanh chóng và hiệu quả loại bỏ chất có hại trong nước như mùi, kim loại nặng, thanh lọc và làm mềm của hiệu quả của chất lượng nước, cũng như màu vv.
Than hoạt tính cọng tròn nhỏ nhanh chóng cải thiện trong chất lượng nước, hoạt động nhanh hơn, tốt hơn, và dài hơn.
Than hoạt tính cọng tròn nhỏ loại bỏ mùi hôi, màu, và các chất hữu cơ có hại.
Than hoạt tính cọng tròn nhỏ

Than hoạt tính cọng tròn nhỏ

Than hoạt tính cọng tròn nhỏ

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال