Sealant chất trám trét 550 dạng gói 400ml

Dùng trám trét kính, gỗ, betong, gốm sử, thủy tinh hiệu quả, bền và không độc hại

Sealant trám trét 550 dạng gói 400ml

Màu sắc: màu trắng

Sealant trám trét 550 dạng gói 400ml

Sealant trám trét 550 dạng gói 400ml

Sealant trám trét 550 dạng gói 400ml

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال