Phin lọc khí 3301K-100, 3M USA

Phin lọc 3M 3301K-100 lọc khí Acid, hơi hữu cơ cho mặt nạ che mặt nạ 3M 3200 và 3100
Phin lọc 3M 3301K-100lọc hơi hữu cơ 3M + Sử dụng tốt trong quá trình phun sơn, phun hoá chất và lớp phủ, bảo dưỡng, tẩy nhờn, làm sạch và bảo dưỡng.
Sử dụng với mặt nạ có thể tái sử dụng 3M 3200 và 3100
Phin lọc 3M 3301K-100 an toàn công nghiệp có thể được sử dụng cho các hoạt động khác nhau như lái xe động cơ, khai thác mỏ, công nghiệp. Có thể hít thở  trong khói dày. 
Phin lọc 3M 3301K-100 là các bộ lọc với than hoạt tính để lọc không khí có hại như các hạt hoặc vi khuẩn cỡ nhỏ.
Phin lọc khí 3301K-100, 3M USA

Phin lọc khí 3301K-100, 3M USA

Phin lọc khí 3301K-100, 3M USA

Phin lọc khí 3301K-100, 3M USA

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال