Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Dùng chà bề mặt, làm sạch, láng bề mặt gỗ, gốm sứ, mica

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ
Mỗi hộp 20 miếng

Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc 02862702191, lienhe@dongchau.net
Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Nhám xốp mịn 3M 02604 hoàn thiện bề mặt gỗ

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال