Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502 nhãn hiệu: 3M
Số 3M: 7501
Dòng: 7500 Series
Loại: Mặt nạ nửa mặt
Loại treo: 4 điểm
Kích thước: Nhỏ
Mặt nạ phòng độc 3M 7502 sử dụng với hệ thống: bộ lọc dòng 2000 ; bộ lọc dòng 2200 ; bộ lọc dòng 5000 ; phin lọc dòng 6000 - 7000; 
Bao gồm:  van làm mát
Chất liệu: Silicone
Mặt nạ phòng độc 3M 7502 màu sắc: xanh lam
Tiêu chuẩn đạt được: NIOSH Approved ; OSHA 29 CFR 1910.132
Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mặt nạ phòng độc 3M 7502

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال