Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt
Mặt nạ hàn cảm ứng ánh sáng LY200 D sản xuất theo tiêu chuẩn mới luôn đảm bảo độ an toàn trong khi sử dụng, Trong công nghệ hàn, cắt kim loại. Khi cắt, hàn kim loại thì các tia lửa hồ quang điện, các bụi kim loại, mảnh kim loại nhỏ bay ra và bắn vào mặt và mắt là điều không thể tránh khỏi.
Mặt nạ hàn điều này sẽ có thể gây hại cho mặt và mắt, có thể chúng sẽ bị những tác động nguy hiểm nghiêm trọng không lường trước được. Vì vậy hãy phòng hơn là chống
Để tránh những điều không hay xảy ra với chính mình.
Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mặt nạ hàn cảm ứng nhiệt

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال