Lưới lọc inox 60 mesh

Lưới lọc inox 60 mesh chống ăn mòn, chống axit và kiềm. 
Lưới lọc inox 60 mesh chịu nhiệt độ cao, hiệu suất lọc tốt, sử dụng thời gian dài. 
Lưới lọc inox 60 mesh ứng dụng, trong axit, môi trường kiềm, điều kiện sàng và lọc, ngành công nghiệp dầu mỏ như lưới bùn, ngành công nghiệp sợi hóa học, ngành công nghiệp mạ như lưới làm sạch axit.
Lưới lọc inox 60 mesh

Lưới lọc inox 60 mesh

Lưới lọc inox 60 mesh

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال