Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt nhất

Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt là loại vật liệu mà thông qua quy trình đặc biệt để làm cho bột than hoạt tính chất lượng cao gắn kết với nhau thành tấm vải lọc mùi chất lượng. 
Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt có thể hấp thụ các loại khí thải công nghiệp khác nhau, amoniac, benzene, formaldehyde, sulfur dioxide, vv rất mỏng, độ thấm tốt và rất dễ tạo thành nhiệt. 
Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt sử dụng rất nhiều để sản xuất mặt nạ hoạt tính cacbon, vật liệu giày (đế khử mùi), vali, túi, trang trí nội thất, phục hồi các hợp chất hữu cơ và các dung môi, lọc không khí và vật liệu lọc cacbon, xử lý nước thải, ước uống tinh khiết, uân đội phòng ngự / quần áo, ặt nạ bảo vệ vv.
Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt nhất

Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt nhất

Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt nhất

Lụa than hoạt tính lọc khí khử mùi tốt nhất
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال