Hạt Birm

Hạt Birm là tên thương hiệu của Clack Corp. Những bộ lọc sắt này sử dụng một loại vật liệu lọc dạng hạt được gọi là “Birm”. 
Hạt Birm được sản xuất từ ​​một loại khoáng chất pumice tự nhiên được phủ oxit mangan.
Khi nước chảy qua bể lọc chứa môi trường hạt Birm, phản ứng xảy ra khi oxy hòa tan và các hợp chất sắt hòa tan tạo thành một hydroxit sắt không hòa tan. Khi nước chứa sắt chảy qua các vật liệu lọc, nếu có đủ oxy trong nước, hạt Birm làm cho sắt tạo thành rỉ sét, hoặc các hạt sắt rắn. Sau khi các hạt rỉ sét tạo thành thì chúng sẽ bị mắc kẹt trong các vật liệu lọc, một hoặc hai lần một tuần chúng sẽ tự động được rửa ngược để thoát nước.
Khi sử dụng hạt Birm nước phải có độ pH từ 7,0 đến 9,0. Ngoài ra, hàm lượng oxy hòa tan phải ít nhất 15% hàm lượng sắt hoặc mangan. 
Hạt Birm

Hạt Birm xử lý nước

vật liệu lọc Hạt Birm

Hạt Birm xử lý nước

Hạt Birm

Hạt Birm


Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال