Dép nhựa đi trong phòng sạch

Dép nhựa đi trong phòng sạch chống tĩnh điện sử dụng nhanh chóng và hiệu quả khai thác điện tích tĩnh điện, ngăn chặn cơ thể tính ức chế tĩnh điện sản xuất trong một phòng sạch. 
Dép nhựa đi trong phòng sạch chống tĩnh điện không dễ dàng để biến dạng, sẽ không gây ô nhiễm cho phòng sạch. 
Dép nhựa đi trong phòng sạch chống tĩnh điện thích hợp cho tất cả các cấp của khu vực môi trường sản xuất sạch, chẳng hạn như các nhà máy điện tử, dụng cụ quang học, và các công ty dược phẩm khác.
Dép nhựa đi trong phòng sạch

Dép nhựa đi trong phòng sạch

Dép nhựa đi trong phòng sạch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال