Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch

Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch được thiết kế để dễ dàng loại bỏ bụi và hạt từ bề mặt phòng sạch như tường, trần nhà và các khu vực khó tiếp cận khác. 
Những con lăn dính mụi màu xanh 8 inch này có nhiều màng kết dính và là một công cụ làm sạch phổ biến cho các môi trường được kiểm soát khi được sử dụng như một giải pháp thay thế cho phương pháp lau truyền thống. 
Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch cũng có thể là một công cụ hiệu quả để loại bỏ các hạt từ các thành phần nhạy cảm trong sản xuất điện tử.
Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch

Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch

Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch

Con lăn dính mụi màu xanh 8 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال