Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch

Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch là con lăn dính bằng màng polyethylene được sản xuất bằng các tấm dán gốc dung môi polyethylene và acrylic. 
Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch cho phép loại bỏ lớp keo sau khi sử dụng, cung cấp một diện tích bề mặt mới cho ứng dụng tiếp theo. 
 
Ứng dụng:
Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch là một sản phẩm được khuyến cáo sử dụng trong môi trường quan trọng của phòng sạch lớp 100-1.000 (ISO 5-6) yêu cầu kiểm soát ô nhiễm và độ sạch cao. 
Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch được thiết kế để có hiệu quả thu hút bụi bẩn từ các bề mặt nhẵn nhẵn như sàn nhà, tường và trần nhà trong môi trường có kiểm soát. 
Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch

Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch

Con lăn dính bụi phòng sạch 4 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال