Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17

Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17 là một giải pháp được sử dụng để loại bỏ các tác nhân vô cơ trên màng lọc RO, UF như canxi cacbonat và sắt ...
Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17 là một chất trong suốt không màu và không mùi, là một chất ổn định, không bay hơi và có thể trộn lẫn hoàn toàn trong nước.
Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17 phản ứng với các chất kiềm để tạo ra nhiệt.
Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17 có tác động ăn mòn trên kim loại bao gồm cacbon, thép, thép không gỉ 304, đồng, nhôm và hợp kim kẽm.
Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17

Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17

Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17

Chất làm sạch chất vô cơ màng RO, UF Culligan Clean Guard 51M17


Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال