Chai xịt Silicon bôi trơn công nghiệp 3M

Chất bôi trơn Silicone 3M là chất giải phóng silicon gốc cho các ứng dụng bôi trơn công nghiệp. Ngoài ra, 3M Silicone Lubricant là sản phẩm xanh, bền vững với môi trường được thiết kế để cải thiện sự an toàn cho các dự án mà không làm mất hiệu suất sản phẩm.
Chất bôi trơn Silicone 3M có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Sấy nhanh để duy trì năng suất.
Chất bôi trơn Silicone 3M lâu dài và không nhuộm để giữ cho bề mặt làm việc sạch.
Chất bôi trơn Silicone 3M đáp ứng các quy định của ngành và các chứng nhận về tính bền vững về môi trường.
Silicon bôi trơn công nghiệp 3M

Silicon bôi trơn công nghiệp 3M

Silicon bôi trơn công nghiệp 3M

Silicon bôi trơn công nghiệp 3M
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال