Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax

Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax làm mới lại độ bóng và độ bóng của chiếc xe, thường được sử dụng để bảo trì liên tục để giữ cho các phương tiện trông được mới.
Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax được thiết kế đặc biệt này cung cấp phương pháp xử lý phụn sương, dễ dàng áp dụng, có thể được sử dụng trên xe ướt hoặc khô. 
Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax có thể được sử dụng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để giữ sạch sẽ.
Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax

Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax

Chai xịt đánh bóng nhanh 39034 3M Quick Wax
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال