Cát thạch anh 0.5-0.8 mm

Cát thạch anh 0.5-0.8 mm là vật liệu dạng hạt màu xám / trắng, vàng hoặc nhiều màu.
Cấu trúc là kết tinh, với kết cấu nhẵn mịn.
Cát thạch anh  0.5-0.8 mm hình dạng hạt là hình cầu hoặc góc tùy thuộc chủ yếu vào nguồn gốc và quy trình sản xuất (khai thác đá hoặc nạo vét, hoặc nghiền). Hình dạng ảnh hưởng đến hiệu suất lọc.
Cát thạch anh  0.5-0.8 mm phải được đồng nhất và sẽ không có vật chất lạ.
Cát thạch anh 0.5-0.8 mm

Cát thạch anh 0.5-0.8 mm

Cát thạch anh 0.5-0.8 mm


Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال