3M 06006 Dung dịch đánh bóng sơn xe ô tô, xe máy, bề mặt sơn của 3M

Dùng làm nước xi cuối cùng (xi lau) tạo độ bóng sâu, hình thành trên bề mặt sơn lớp bảo vệ. Dùng cho lớp sơn đã khô hoàn toàn, có thể dùng máy hoặc tay, kết hợp với phớt mút. Tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn, sử dụng cho lớp sơn đã cứng hoàn hảo, tạo ra độ bóng sâu.

Tên sản phẩm: Xi đánh bóng 3M bước 3
Mã sản phẩm: 06006 Sản xuất tại công ty 3M Mỹ
Quy cách: 1 Gallon (3.78 lít)
 
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM.
Dùng làm nước xi cuối cùng (xi lau) tạo độ bóng sâu, hình thành trên bề mặt sơn lớp bảo vệ.
Dùng cho lớp sơn đã khô hoàn toàn, có thể dùng máy hoặc tay, kết hợp với phớt mút.
Tạo lớp bảo vệ bề mặt sơn, sử dụng cho lớp sơn đã cứng hoàn hảo, tạo ra độ bóng sâu.
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Sử dụng bằng tay với khăn lau 3M-50400 kết hợp với xi bước 3, 06006 để bảo vệ lớp bóng của vỏ xe
Sử dụng bằng tay hoặc bằng máy đánh bóng quỹ đạo.
3M 06006 Dung dịch đánh bóng sơn xe ô tô, xe máy, bề mặt sơn của 3M

3M 06006 Dung dịch đánh bóng sơn xe ô tô, xe máy, bề mặt sơn của 3M

3M 06006 Dung dịch đánh bóng sơn xe ô tô, xe máy, bề mặt sơn của 3M

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال