Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Ứng dụng: lọc bụi , lọc khí ở nhiệt độ cao, chất liệu giấy nhựa PE, ron Silicon

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Kích thước: gia công theo yêu cầu

Đông Châu sản xuất và giao hàng giá sỉ toàn quốc, nhanh chóng 02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال