Phin lọc bụi có vành

Chất liệu giấy nhựa Cellulozo hoặc giấy nhựa PE

Phin lọc bụi có vành

Kich thước gia công theo cầu

Đông Châu sản xuất và giao hàng toàn quốc: 02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc bụi có vành

Phin lọc bụi có vành

Phin lọc bụi có vành

Phin lọc bụi có vành

Phin lọc bụi có vành

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال