Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Phao thấm dầu tràn Spilfyter rất lý tưởng cho sự cố tràn lớn hơn tập trung vào một khu vực cụ thể, cũng có thể được sử dụng trong quá trình làm sạch các vết dầu nhỏ hơn trên mặt nước.

Phao thấm dầu tràn Spilfyter 100% polypropylene cho hiệu quả chi phí.

Phao thấm dầu tràn Spilfyter rất lý tưởng cho sự cố tràn lớn hơn tập trung vào một khu vực cụ thể, cũng có thể được sử dụng trong quá trình làm sạch các vết dầu nhỏ hơn trên mặt nước.

Phao thấm dầu tràn Spilfyter lý tưởng cho việc đặt dưới ống rò rỉ, miếng đệm hoặc thiết bị rò rỉ khác.

Hút mỡ và đẩy nước.

Phao thấm dầu tràn Spilfyter thành phần Meltblown Polypropylene

Đông Châu phân phối toàn quốc phao thấm hút dầu, quây dầu Spilfyter nhiều kích thước khác nhau

02862702191, lienhe@dongchau.net

Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Phao thấm dầu tràn Spilfyter

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال