Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch chiều dài bộ lọc: 20 inch

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch đường kính ngoài ( mm ) 60mm , 63mm , 65mm , 110mm

Thành phần bộ lọc bên trong ( mm ) 28mm 30 mm 32mm

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch độ chính xác lọc: 1μm, 5μm , 10μm , 20μm , 30μm , 50μm , 75μm ,100μm
Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi inox 5 micron 20 inch
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال