Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch với độ chính xác lọc cao, áp suất thấp, lưu lượng cao, công suất giữ ô nhiễm và kéo dài tuổi thọ;

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch bên ngoài kích thước lỗ lọc lớn hơn và có lọc sâu tốt; Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch các sợi lọc có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau để đảm bảo các yêu cầu lọc tối ưu về lọc chất lỏng. 

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Lõi lọc sợi core inox 10 micron 10 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال