Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch được sử dụng trong các ứng dụng lọc thô.

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch được sản xuất với vật liệu chất lượng cao (FDA liệt kê), cung cấp lưu lượng chất lỏng cao và giảm áp suất thấp.

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch thiết kế nâng cao giúp cải thiện khả năng giữ cặn bẩn so với lõi lọc sợi quấn chuẩn.

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 75 micron 10 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال