Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch rất tiết kiệm và sẽ phù hợp với tất cả các bình chứa tiêu chuẩn trong công nhiệp bao gồm Trung Quốc, Singapore, Cuno, Everpure, Pentek, vv

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch vật liệu lọc và core nhựa là Polypropylene đạt tiêu chuẩn FDA.

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch giảm chất ô nhiễm cực cao.

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch  100% polypropylene

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 200 micron 10 inch

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال