Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 màng Polypropylene gấp nếp là một bộ lọc lọc sâu, thường được sử dụng làm sạch nước trước khi làm nóng, lọc làm sạch và lọc thiết bị đầu cuối. 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226  màng siêu mịn là một phương tiện lọc sợi polypropylene, mà không cần bất kỳ chất phụ gia; 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226 độ chính xác lọc tốt, chi phí kinh tế thấp, xây dựng hoàn toàn polypropylene,  không cần bất kỳ chất kết dính; 

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.2 micron 10 inch oring 226

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال