Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green sản xuất sử dụng kỹ thuật niêm phong nhiệt để tránh tất cả các thành phần keo, loại bỏ bất kỳ keo hoặc chiết xuất và tối ưu hóa tính toàn vẹn của lõi lọc.

 Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green sử dụng nếp gấp sâu và có sẵn ở các kích thước chuẩn với các ngưỡng từ 0,2μm đến 40μm ở mọi kích cỡ và mũ chụp trên thị trường.

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green  khả năng tương thích hóa học cao nhờ xây dựng 100% polypropylene FDA

Phạm vi tuyệt đối từ 0.2μm đến 40μm

Sản xuất nhiệt kín sẽ loại bỏ keo và đảm bảo tỷ lệ tối thiểu các chất chiết xuất được.

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 20 inch DOE Clean Green

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال