Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 có thể cung cấp tiêu chuẩn quốc tế  226, 20 inch chiều dài.   

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 chênh lệch áp suất tối đa: 0.4MPA (25 ° C) 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226 áp suất phản ứng tối đa: 0.3MPA (60 ° C) 

Nhiệt độ hoạt động: dưới 80 độ C (0.1MPA) 

Lọc chính xác (m): 0.1 micron có thể loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các hạt trong chất lỏng một cách hiệu quả.

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch o ring 226

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال