Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore là bộ lọc màng lọc gấp nếp có thể loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các hạt trong chất lỏng một cách hiệu quả. 

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore có tuổi thọ cao và tuổi thọ dài, có thể chịu được áp suất lọc cao. 

Tùy thuộc vào tính chất của chất lỏng được lọc, phần tử lọc có sẵn trong nhiều loại vật liệu khác nhau, vì vậy lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore có thể tương thích tốt với bộ lọc.

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore

Lõi lọc giấy xếp 0.1 micron 10 inch DOE Universal Singapore

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال