Lõi lọc bụi giấy Cellulozo loại lớn hai đầu hở

Dùng lọc bụi, lọc khí trong máy nén khí dùng trong công nghiệp

Lõi lọc bụi giấy Cellulozo loại lớn hai đầu hở

Loại hai đầu hở

Công ty Môi trường Đông Châu sản xuất, gia công theo yêu cầu

Giao hàng toàn quốc, giá sỉ

02862702191, lienhe@dongchau.net

Lõi lọc bụi giấy Cellulozo loại lớn hai đầu hở

Lõi lọc bụi giấy Cellulozo loại lớn hai đầu hở

Lõi lọc bụi giấy Cellulozo loại lớn hai đầu hở

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال