Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng với thiết kế khí động học độc đáo cũng có sẵn cho ứng dụng nạp khí như tua bin khí, máy phát điện diesel và các nhà máy phun sơn.

Khung túi lọc khí 3 túi vàng vật liệu lọc sợi mới.

Áp suất yêu cầu thấp, ổn định khi hoạt động.

Kỹ thuật đường may hàn ép nhiệt mới phát triển để phân phối không khí tốt hơn

Khung túi lọc khí 3 túi vàng ứng dụng Lọc cho hạt mịn trong AHU & Hệ thống thông gió.

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Khung túi lọc khí 3 túi vàng

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال