Khung lọc túi F7 màu hồng

Hiệu quả lọc F7 85%, khung nhôm, loại khung 3 túi, 6 túi, 8 túi


Khung lọc túi F7 màu hồng

Ứng dụng: lọc bụi Medium trong AHU, phòng sạch, phòng mổ bệnh viện, siêu thị

KHung nhôm hoặc tôn trán kẽm G.I

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng

Khung lọc túi F7 màu hồng
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال