Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt.

Hạt nhựa Anion Purolite A400 trao đổi ion âm
Nhãn hiệu nhựa Purolite
Hạt nhựa Anion Purolite A400 kiểu Gel anion mạnh
Công suất eq / L 1,30
Giữ ẩm 48 - 54%
Hạt nhựa Anion Purolite A400 phạm vi pH 1 - 10
Mật độ hạt g / mL1,08
Nhiệt độ tối đa 100° C
Hạt nhựa Anion Purolite A400 là một loại gel mạnh trao đổi anion rõ ràng với khả năng hoạt động cao và khả năng để đạt được silica thấp.
Hạt nhựa Anion Purolite A400 chức năng A400 Purolite, đặc biệt phù hợp dãy kích thước hạt cho kết quả đạt được hoặc duy trì sự phân ly trong tốt. 
Đông Châu phân phối toán quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net
Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400

Hạt nhựa Anion Purolite A400Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال