Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Là loại giấy lọc định lượng trung bình, đọ lọc 8 micron

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc định lượng 40, TB 8 um, 110 mm

Quy cách đóng gói 100 miếng/ hộp

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc whatman, giáy lọc phòng thí nghiệm, giấy lọc cặn hóa chất giá sỉ, giao hàng toàn quốc

02862702791, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1440-110, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال