Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm là giấy lọc định tính chất liệu 100% cellulose.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm ứng dụng phân tích định tính.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm chủ yếu được sử dụng cho phân tích hóa học định tính và tách lọc có liên quan, cũng như giấy thử nghiệm sản xuất có độ tinh khiết tương ứng.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm trọng lượng cơ bản: 80gsm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال